نمایندگان مجلس در جریان استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری با مدرک کارشناسی معادل نیز موافقت کردند.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جریان استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری با مدرک کارشناسی معادل نیز موافقت کردند.
در این استفساریه آمده بود: آیا عبارت مدرک کارشناسی در تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری الحاقی مصوب ۹۵/۱۱/۲۵، مدرک کارشناسی معادل را نیز در برمی‌گیرد، پاسخ: بله.

 
بیشتر بخوانید:
روحانی: ساخت واکسن و خرید آن از خارج در دستور کار است

عبارت مدرک کارشناسی در استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می‌شود.