مزایای مدرک معادل

در واقع شما با طرح معادل سازی این امکان را دارید که با داشته های قبلی خود

مانند سابقه ی کار، آموزش و … با توجه به ساعات آن در سطوحی از این طرح شرکت کنید.

 

همه عبارات معادل سازی، هم سطح سازی، تعیین سطح و ارتقا سطح دانش تخصصی

در مجموع تعریفی از همان مدرک معادل می باشند.

 

شخصی که مدرک آکادمیک نداشته و یا مدرک وی در سطوح پایینی می باشد

برای ارتقا شغلی خود و یا برای استخدام نیاز دارد تا رزومه تحصیلی خود را ارسال کند

ولی چون شخص مورد نظر مدرک دانشگاهی ندارد،

به احتمال زیاد رزومه ی وی به وسیله ی مسئول استخدام پذیرفته نشود.

و با با این مشکل شخص مورد نظر نمی تواند از توانایی ها و استعدادهای خود به نحو احسنت استفاده نماید.

 

اما افراد می توانند مدارک آموزشی و سوابق خود را به

سامانه سایت پژوهشکده علوم فنون دانش آفاق خوارزمی ارسال کرده

و بر اساس ساختار و اصول مدرکی در سطح دیپلم، کاردانی، کارشناسی و … مدرک معادل دریافت کنند.

 

مدرک معادل چه مزایایی برای افراد دارد؟

مدرک معادل می تواند مزایای بی شماری را برای افراد به ارمغان آورد

از جمله مهم ترین آن ها به شرح زیر می باشد که بیان می کنیم:

 

۱.باعث افزایش بهره وری فرد می شود.

۲.باعث افزایش تحرک و انسجام اجتماعی افراد می شود.

۳.باعث یافتن آسان تر شغل به وسیله ی افراد می شود.

۴.توانایی حرکت در بین شغل ها

۵.کاهش رکود اقتصادی

۶.بالا رفتن میزان رضایت

۷.افزایش میزان کارآفرینی و اشتغال

۸.بالا رفتن نرخ موفقیت شروع به کار

۹.بالا رفتن سطح حقوق و دستمزد

۱۰.افزایش پایداری شغل

همه عوامل و مسائلی که در بالا ذکر کردیم باعث می شوند تا برای گرفتن این مدارک اقدام کنیم.

مدارکی معتبر که موجب پیشرفت های چشمگیری در مسائل کاری و تحصیلی و اجتماعی شما به وجود خواهد آورد.